Over De Pit

De Pit wordt gemaakt door een groep loyale, brutale politiemensen met een groot hart voor het politiebedrijf. We leggen de vinger op de zere plek, werpen een blik in de spiegel en krabben waar het jeukt. We geloven in de kracht van humor en in jezelf niet altijd serieus nemen. We geloven in het verbeteren van de organisatie, in werken vanuit de bedoeling en in een bedrijf waar iedereen een plek heeft. We geloven dat het beter kan en moet. En jij..?

Disclaimer:
De artikelen van De Pit zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard. Ze geven slechts de visie of mening weer van de redactie van De Pit. Opgevoerde personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor stijlmiddelen te gebruiken die, ondanks dat de intentie daartoe bij de redactie ontbreekt, ertoe kunnen leiden dat lezers van De Pit zich geschokt, beledigd of gekwetst voelen. De Pit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade ontstaan door via De Pit openbaar gemaakte publicaties.
Verdacht politienieuws moet je delen: