Polities erkend als taal “Eindelijk eenduidigheid”

20 oktober 2020 – Na een vijf jaar durende lobby is Polities vanaf 1 november 2020 eindelijk een officieel erkende taal. Goed nieuws in deze lastige tijden. Lector Politiecultuur Hanneke Vermeer reikte- op afstand – het eerste exemplaar van het Blauwe Boekje uit aan Minister Grapperhaus (J&V). “We hopen ons hiermee verstaanbaarder te maken voor burgers én de politiek.”

Polities erkend krijgen, was niet makkelijk. “Voordat iets een eigen taal kan zijn, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan,” aldus Vermeer. “Zo moet het voor buitenstaanders volstrekt onbegrijpelijk zijn waar men het over heeft.” Daar bleek ruimschoots aan voldaan met zinsneden als: Op dag, datum, tijdstip, gingen rapps., belast met IA in het kader van de BPZ, in opdracht van OC naar locatie X. Wij zagen op de MDT dat er een AOL op zat. TP zagen wij… en veelvuldig gebruik van niet in het Nederlands voorkomende woorden als dagdagelijks en manspersoon.

Aanleiding om te starten met het onderzoek naar politietaal was vreemd genoeg het hoge uitvalpercentage onder aspiranten. “Er bleek een duidelijk verband te zijn tussen het niet verstaan van de taal en het in problemen raken van nieuwe collega’s,” legt Vermeer uit. “Zo vertelde een studente aan de onderzoekers dat zij tijdens een incident bijna verhongerd was. Telkens wanneer zij vroeg om iets te eten, begon men over Lupa’s bij de MOK, maar zij had geen flauw idee wat daarmee bedoeld werd.”

Een aspirant uit Veenendaal die vorige maand door de Opco op pad werd gestuurd met een BVAANHOW, is nog altijd niet terug. “Met de nijpende personeelskrapte kan dit echt niet meer,” aldus Vermeer.

Wie Polities eigen is en denkt daarmee overal in de organisatie terecht te kunnen, komt bedrogen uit. Diverse specialistische diensten hebben namelijk een eigen dialect. “Ik probeerde laatst te communiceren met een DSI-er,” vertelt Vermeer lachend, “Er kwamen wat korte geluiden uit en een hoop handgebaren, uiteindelijk begreep ik dat hij een Wiener melange met een zoetje wilde.”

Vanaf volgend jaar is het vak Polities een verplicht onderdeel van de ontburgeringscursus Blauw Verven van de Politie Academie. Kun je niet wachten? Hieronder alvast een kleine greep:

ADM-overlast : alcohol- drugs- en/of medicijnenoverlast; overlast veroorzaakt door grote hoeveelheid administratieve werkzaamheden.

ALI: Afdeling Landelijke Informatie; Afdeling Landelijke Inlichtingendienst; webwinkel waar Chinese particulieren of kleine bedrijven hun producten proberen te slijten aan buitenlandse consumenten.

ASO: Aanpak Scooteroverlast; Afdeling Specialistische Ondersteuning; persoon die sociaal onaangepast en hinderlijk gedrag vertoont.

AO: Afdeling Opsporing; Afdeling Operaties; algemene ondersteuning; adaptief onderhoud; administratieve ondersteuning.

BOB: Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming; bewust onbekwaam; Buitengewone Opsporingsbevoegdheden; bewust onbeschonken bestuurder; bewust ontzettend bezopen.

BVH: Basisvoorziening Handhaving (administratief systeem van de politie); bel voor hulp (bij gebruik van BVH).

DIP: Dagvaarding in Persoon; saus die rauwkost minder gezond maar wel eetbaarder maakt; nawee van slechte koffie op politielocatie.

DL: Dienstleiding, Districtsleiding, deciliter.

DMO: Dienst Materiële Ondersteuning; Direct Mode Operation; Districtelijk Managementoverleg; druilerige maandag ochtend.

DOG: Drugsoverlastgebied; hond.

ED: Elektronische detentie; Ernstig Delict; Eindhovens Dagblad; naam van een manspersoon.

EG: Eergerelateerd geweld; Extreem geweld; einde gesprek; exempli gratia.

EL: Eenheidsleiding; even lunchen.

FAP: Faculteit Algemene Politiekunde; familiaire adenomateuze polyposis (erfelijke aandoening).

FMS: Flexibel meldkamersysteem; fybromyalgia syndroom

FouZa: Fouilleringszak; bergkatten uit de Disneyfilm Madagaskar (fonetisch).

FTO: forensisch-technische opsporing; failure to appear.

GG: Geen gehoor; geen gesprek; goed gesprek.

GGP: Gebiedsgebonden Politie; grappige gesprekspartner.

GRAS: Verkeersovertreding in de categorie gordel, rood licht, alcohol of snelheid; groene beplanting waarop je kunt voetballen.

HB: Hoofdbureau; hartelijk bedankt.

HBB: Hoofd Bewaken en Beveiligen; huisje, boompje, beestje.

HG: Huiselijk geweld; Hondengeleider; hartelijk gefeliciteerd.

HIC: High Impact Crime; Hockeyclub uit Amstelveen.

IO: In opdracht; in opleiding; in overleg; intern onderzoek; ik ook.

IV: Informatie Voorziening; ik vertrek (knop in Youforce om ontslag aan te vragen zonder exitgesprek).

IWAB: Ik weet alles beter (feitelijk 89% van al het politiepersoneel).

KC: Korpschef; korpscoördinator; kleine criminaliteit; koffiecreamer.

KIL: Kom iets later; het is best fris; commando voor politiehond bij zeer vervelende verdachte.

KOMPOL: Kennis Op Maat Politie (digitale bibliotheek, beter bekend als NPNMTTV: na plaatsen nooit meer terug te vinden).

LC: Locatiecommandant; lichtcrimineel; Leeuwarder Courant; light concrete (lichtbeton); lekker concreet.

MA: Milieu antecedenten; maandag; je moeder.

MB: Mobiel Blauw; motorbrigade; millibar; megabyte; middelmatig bereik (van communicatiesystemen).

MC: Motorclub; Managementcontrol; Mega Crisis (technische term voor wanner de situatie volledig uit de klauwen loopt).

MO: Managementoverleg; modus operandi;

MOL: Beestje dat tunnels graaft; mensen die graag heel snel ontslag willen.

NE: Niet executeerbaar; net echt.

NH: Noord-Holland; noodhulp; niet hier; nihil.

NP: Nationale Politie; niet parkeren; symbool voor Neptunium.

NR: Nationale Recherche; niet relevant.

NV: Nietigverklaring; niet vandaag (heeft meestal de dubbele betekenis: ook niet morgen).

OC: Operationeel centrum; operationeel commandant; operationeel coördinator; operationele chaos.

OE: Operationeel Expert; ondersteuningseenheid; uitspraak die afhankelijk van de context kan betekenen “dat ging net goed” of “dat deed vast pijn”.

OG: Ondersteuninsgroep; optische- & geluidssignalen; ontroerend goed; ontzettend goed.

PA: Politieacademie; personenauto; politieassistentie; je vader.

PI: Penitentiaire inrichting; problematische instelling.

PIT: Politie-infiltratieteam; blauwe lamp voor op het dak van je auto; nieuwssite voor jouw portie verdacht politienieuws.

QIT: Quick Identification Team; Quiet Infiltration Team; Quizzical Investigations Team; Quirky Initiatives Team; Quit-Interrupting Team; Questionable Interference Team; Quotum Improvement Team; Qualifying Interrogations Team; Quickly Immobilizing Team; Quitting Idiotism Team; Quirkier Ideas Team; Quantum Inventions Team.

RB: Rechtsbijstand; Rotterdams bakkie (afhankelijk van de context: straffe bak koffie of portofoon ingelogd op een Rotterdams roepnummer).

ROT: Regionaal Operationeel Team; zeer vervelend, fruit over de datum.

RTGP: Regeling toetsing geweldsbeheersing politie; rechtmatig trappen, grijpen en punchen.

SHIELD: Supreme Headquarters, International Espionage, Law-Enforcement Division.

SO: Specialistische Opsporing; Slachtoffer; Schriftelijke Overhoring; sod off (Engels voor rot op).

TA: Technische analyse; Team Analyse; tosti apparaat.

UC: Undercover; uiterst correct; urinecontrole.

Verb: Verbalisant; verbeteraar; verbogen; verblind; verbaasd; verbijsterd; verbandspray. (Engelse afkorting voor werkwoord).

WAM-melding: Je hebt je voertuig niet verzekerd; voorwaarschuwing dat er zo klappen gaan vallen.

XTC: type drugs; afsluiting van een mailtje van een liefhebbende teamchef.

YMN: Yoghurt met nootjes (standaard krachtvoer van de gemiddelde agent).

ZWACRI: Zware criminaliteit; zware crisis; zwabbercrisis (vooral een probleem voor schoonmakers).

Het Blauwe boekje bevat een overzicht van de officiële spelling en definities van alle afkortingen die Polities rijk is. Het is gratis te bestellen via MOVNWWDETNM@politie.nl.

Met dank aan de Agora pagina Afkortingen.

Verdacht politienieuws moet je delen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *